psychológ, psychoterapeut a psychoterapia a testy vodičov. dopravná psychologia psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka terapia psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný a klinický psychológ , psychology psychologicke vysetrenie vodicov depresia poradna, ambulancia deti nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha . Dospelý človek slovensko chudnutie Bratislava Slovensko psychologia a ambulancia pre deti aj testy šoférov hypnóza vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov hypnoterapeutický výcvik psychoterapeutka zadržaný vodičák pokuta za psychotesty hypnoterapia mastná pokuta neminie vodičov psychoterapeutická skupina kurz asertivity psychologická ambulancia Pezinok mestská poliklinika psychoterapia zameraná na človeka psychoterapeutická skupina. klinická psychologička aj dopravná psychológia robia psycho testy.

Otázky o sexe

Podľa najnovších výskumov slovenské ženy v rámci hodnotového rebríčka dávajú sex až na 11. miesto. (Kariéra je pred ňou). Podľa iného prieskumu u mužov aj u žien výrazne stúpol počet tých, ktorí uvádzajú, že nemajú žiadnu potrebu sexuálneho vyžitia. Potvrdzuje tento trend aj Vaše skúsenosti z ordinácie? Je súčasný stres najväčším zabijakom sexu? Je naozaj dôvod znepokojovať sa o smerovanie sexuálneho života Slovákov?

Súčasný stres, vlastne hektický a chaotický život, ktorý je v konečnom dôsledku stereotypný je zabijakom životnej energie. No z postojov klientov v ambulancii nemôžem potvrdiť, žeby sa záujem o sex posúval až do takého úzadia. Ak sa tak u žien deje, zrejme išlo o respondentky s rôznymi sexuálnymi problémami. Za nezáujmom o sex sa v ordináciíí vždy odhalí nejaký iný problém. Tabuizovanie sexuality, potláčanie detskej spontánnosti a živočíšneho prejavu rodičmi, niekedy zneužívanie.  Z takých dievčat vyrastajú prakticky sexuálne mŕtve ženy. Alebo bola sexualita  v rodinách považovaná za niečo navyše, niečo nečisté o čom sa nerozpráva. Niekedy sú to ženy so sklonom k infantilizmu. Je nárast depresívnych porúch a to sa skôr môže odrážať na poklese libida až úplnej straty záujmu o sex. Napokon antidepresíva paušálne užívané výrazne ovplyvňujú sexuálne prežívanie samozrejme v negatívnom smere.

Čo podľa Vás (a Vašich ambulantných skúseností) najviac bráni súčasným ľuďom v plnohodnotnom prežívaní sexu? Je v tom niečo iné, ako dajme tomu pred 50 rokmi, keď bol (podľa všeobecného povedomia) najväčšou „brzdou“ morálka a strach z prekročenia nedovoleného?

Nemyslím si, žeby ľudia nevedeli plnohodnotne prežívať sex. Skôr je možné sa viac priznávať k rôznym problémom a poruchám v tomto smere. Pred 50 rokmi to bola rozhodne zakázaná téma. Plnohodnotný sex neznamená len pohlavný styk, ale aj všetko okolo toho. Zamilovanie sa, sústavné myslenie na toho druhého, vášeň a samozrejme lásku. Toto ľudia nezabudli. Mnoho ľudí dnešnej doby stráca zmysel života, stráca nádej a potom sa sex buď stáva rutinou. Môže byť, ale je úplne bez vášne. Alebo je sex len spôsob uvoľnenia napätia. Muži, ale rovnako i ženy majú promiskuitné vzťahy, pričom ich sexuálne prežívanie je slabé, bez schopnosti vytvoriť plnohodnotný vzťah. Intenzita sexuálneho zážitku je mierna. Je to taká sexuálne-emocionálna frigidita. Existuje množstvo variácií sexuálnych problémov, ktoré ovplyvňujú život človeka a naopak rovnako aj výchova, genetická dispozícia, stupeň libida a štruktúra osobnosti ovplyvní sexualitu človeka.

Ako podľa Vás Nežná revolúcia (a s ňou spojený informačný boom) pozitívne i negatívne ovplyvnila vzťah ľudí k sexu a jeho prežívanie?

Ľudia majú dnes oveľa väčšiu  možnosť získať informácie, môžu sa oveľa lepšie zorientovať v problematike. Môžu ľahšie nájsť pomoc. Vedia lepšie pomenovávať sexuálne témy. Zároveň ako je to vo všetkých oblastiach tých informácií je veľa a nie všetky sú pravdivé. Často sa v nich ľudia bezhlavo snažia zorientovať. Priveľké množstvo informácií je ako nepreberná burina a chvíľu trvá, kým sa nájde to pravdivé a informačne užitočné.

Dalo by sa povedať, že svetonázor (a teda i názor na sex a sexualitu) väčšiny ľudí je formovaný médiami. Ako hodnotíte úroveň, s akou médiá informujú o sexualite? V čom sú tieto informácie skreslené? A ktorým témam sa médiá podľa vás vyhýbajú úplne?

Médiá veľmi sugestívne a cielene formujú nielen názory, ale aj celkovú atmosféru.  Zdanlivo sú presexualizované, ale v skutočnosti ponúkajú prázdne informácie. Zároveň tvoria model fungovania, ktorý sa stáva normou. Zahŕňa večnú mladosť. Tvrdí, že stačia povrchné vzťahy , je možné hrať sa na úspešného večne. Ponúka nudu, pretože dáva veľa niečoho, čomu sa dá venovať minimálna pozornosť bez toho, aby ostala stopa v pamäti. Zase je to o hľadaní ozajstného od zdanlivého. Na druhú stranu tých informácií keď sa už podaria nájsť je viac a sú otvorenejšie. Médiá sa vyhýbajú realite v snahe vytvoriť ilúziu, ktorú sa potom mnohí ľudia snažia nasledovať v domnení, že je to norma.

 

psychológ dopravny psycholog testy vodičov hypnóza psychoterapeutka, psychologička detská psychoterapia aj psychodiagnostika klinickypsycholog vysetrenie vodicov motorovych vozidiel terapeut. psychology depresia dopravný psychológ poradna ambulancia psycho psychoterapeutka deti nadvaha obezita psychika dopravná psychológia schizofrenia, Bratislava a Pezinok panicka porucha dospelí ľudia poradňa klinika detsky psychológ slovensko hypnoterapia chudnutie psychologicka aj psychoterapia zameraná na človeka. Potrebujem pomôcť depresia obezita mám depresiu neuróza nevrotické spravanie Ľudia ktorí potrebujú pomoc certifikát z dopravnej psychológie vykonávame psychotesty vodičov z povolania aj ADR a VRZ vodičak na všetky skupiny testy pre taxi a taxikárov. Psychologické testy IQ rodinná terapia zadržaný vodičák vyšetrenie šoferov nákladných vozidiel prepravujúcich aj nebezpečný náklad ľudia ktorí potrebujú psychologickú a psychiatrickú pomoc. psychiatricka nemocnica Philipa Pinela v Pezinku na západnom Slovensku psychologická pomoc testy vodičov autobusu a nákladných automobilov obezita IQ testy psychotesty šoférov z povolania všetkých skupín a b c d e a1 b1 c1 d1 vyšetrenie vodičov sanitiek a vodičov s právom prednostnej jazdy mestská polícia msp vodiči s majákom obezita psychiater vysetrenie na psychiatrii hysteria vysetrenie detí detský psychológ psychologická ambulancia Pezinok detská psychologička pomáha ďeťom Veľká psychiatria v Pezinku. Skupina na redukciu hmotnosti terapia detí a dospelých hypnóza vodiči nakladiaku autobus rodinná psychoterapia skupinové vyšetrenie vodičov párova terapia manželské problémy psychologická pomoc deťom hypnoterapia práca detského psychológa v nemocnici psychoterapeutka chudnutie s pomocou psychológa vyšetrenie v psychologickej ambulancii úspešné psychotesty psychologické vyšetrenie pri odobratom vodickom preukaze