psychológ, psychoterapeut a psychoterapia a testy vodičov. dopravná psychologia psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka terapia psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný a klinický psychológ , psychology psychologicke vysetrenie vodicov depresia poradna, ambulancia deti nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha . Dospelý človek slovensko chudnutie Bratislava Slovensko psychologia a ambulancia pre deti aj testy šoférov hypnóza vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov hypnoterapeutický výcvik psychoterapeutka zadržaný vodičák pokuta za psychotesty hypnoterapia mastná pokuta neminie vodičov psychoterapeutická skupina kurz asertivity psychologická ambulancia Pezinok mestská poliklinika psychoterapia zameraná na človeka psychoterapeutická skupina. klinická psychologička aj dopravná psychológia robia psycho testy.

O mne

psychológ dopravny psycholog. psychologicka a psychoterapeutka. testy vodičov hypnóza psychologicka poradna psychologička psychoterapeutka psychoterapia deti psychológ dopravny psycholog testy vodičov psychotesty vodicov psychologička psychológ psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka psychoterapeut. terapia dopravna psychologia. psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný psychológ testy vodicov z povolania. psycholog aj psychoterapeut terapeut detský psychológ psychology psychologicke vysetrenie vodicov. depresia poradna psychotesty vodičov. ambulancia deti psychoterapia nadvaha obezita psychika Pezinok SR. schizofrenia panicka porucha. klinicky psycholog dospelý človek klinika poradňa slovensko chudnutie. testy vodicov testyvodicov klinický psychológ dopravný a psycholog testy vodičov z povolania. testyvodicov psychoterapeut psychologia klinickypsycholog terapeut psychology depresia poradna ambulancia deti testy vodicov psychika terapeutka klinika chudnutie dopravny psycholog psychotesty vodicov testyvodicov psychologicke vysetrenie vodicov testyvodicov

Psychologička a psychoterapeutka PhDr. Miroslava Muráriková

 

Kde to všetko začalo? To ohraničiť neviem. Snáď psychológia je u mňa niečo dané od nepamäti, len som to dlho nevidela a nechcela vidieť. Ale všetko má svoj čas i v dozrievaní osobnosti. V detstve som pozorovala správanie zvierat aj ľudí. Ich individuálny štýl a spôsob fungovania vo svorkách a komunitách. Dodržiavanie neverbálne stanovenej hierarchie. Na gymnáziu som vytvárala osobnostné profily vyučujúcich i spolužiakov, ktoré presne sedeli a stávala som sa akousi „poradkyňou“. Študovala som samozrejme Freuda a všetko podobného charakteru, čo mi prišlo pod ruku. Ale v štúdiu u mňa prevládal záujem o prírodné vedy a to najmä biológiu, chémiu a fyziku. Lenže matematika pokiaľ by som jej chcela venovať  svoju pozornosť, stala by sa ledva mojou priemernou kamarátkou, čo ma odrádzalo od mojej túžby pracovať v nejakom vedeckom laboratóriu. Dlho som sa videla ako úspešná lekárka, ktorá by mohla možno na niečo prísť. Byť priemerná v období mladosti je tak neprípustné. V čase keď tak veľmi potrebujete niekam patriť, ale zároveň byť jedinečný. Veď celý svet vám leží pri nohách. Tak som bola rozhodnutá pre štúdium medicíny, že som  absolvovala prax sanitárky na chirurgii a gynekológií. Neúnavne som sa domáhala účasti na pitve, čo som asertívne dosiahla. Práve chirurgia bola pre mňa zauchom, ktoré ma postavilo do sveta dospelých. S úžasom som sa ocitla medzi vráskavejšími ľuďmi odo mňa a mala som nepríjemný pocit, že som sa vrátila do škôlky. Tí ľudia neboli zlí, ani nejdem spochybňovať odbornosť, len hrali nejaké nelogické hry medzi sebou. Nie všetci. Niektorí boli úplne prirodzení a tým vo mne vzbudzovali dojem bezpečia a dôveryhodnosti, čo som v tom veku od všetkých dospelých aicky očakávala.  A tak som zase poputovala do knižnice, kde som práve natrafila na knihu, ktorá pojednáva o rôznych hrách ľudí z psychologického pohľadu a to už malo logiku a presne pravidlá s určitými sekundárnymi ziskmi. Začala som medzi prvotnými emóciami čítať niečo úplne iné a dávalo to zmysel. Bolo to ako detektívka s tým najlepším obsadením. Vtedy ma prekvapilo, že lekári, hoci dobrí odborníci nebrali do úvahy i psychologický faktor pri chorobe i úzdrave pacienta. Začala som sledovať priebeh zdravotného stavu pacientov po operáciách a bola som fascinovaná psychickou nezdolnosťou ťažko chorých ľudí a zaujalo ma keď umrel práve človek, ktorý bol na tom po „fyzickej“ stránke lepšie a predsa...  Tak tam to niekde oficiálne začalo na prahu mojej dospelosti a rozhodla som sa aj pod neustálym tlakom mojej gymnaziálnej spolužiačky, ktorá mi stále tvrdila: „psychológia je pre teba ako šerbeľ na riť“, že pôjdem študovať psychológiu. A tak sa aj stalo.

Veľmi významným profesionálnym obdobím bola pre mňa práca v psychiatrickej nemocnici, kde som začínala. Po roku praxe ma postihla veľká psychologická kríza. Zistila som, že nič neviem, že moja empatia nie je empatiou, že moje pokroky sú veľmi biedne. Bola to pre mňa paralýza o ktorej som si myslela, že ma profesionálne položí. Nevedela som prijať, že za rok sa dá toľko nenaučiť. Nepostrehla som ,že je to len jedna z ďalších skúšok, tentokrát trpezlivosti a pokory. Ďalšia z kríz pri ktorej rozhodujete o „bytí, či nebytí“. Keď som už vôbec nevedela, čo budem robiť, tak ma jednoducho „osvietilo“. Bolo to moje profesionálne poznanie, že práve naopak, celý ten rok som nič nevedela a zrazu to viem a môžem začať skutočne pracovať a životné poznanie toho, že zrejme každá kríza ma posunie o schodík vyššie. Rovnaký proces s ročnou latenciou sa odohral i v praxi s deťmi, ale tam už nešlo o žiadnu skúšku, pretože už tento vývinový proces poznám a rešpektujem.

Ešte počas štúdia ma veľmi zaujali Rogersove knihy a to najmä o vzdelávaní, kde kladie dôraz na kreativitu a pozitívne motívy a autonómnu schopnosť rozvíjať sa u každého človeka, ktorý je podporovaný a bezvýhradne prijímaný svojim učiteľom. No zároveň preberá sám za seba zodpovednosť, za svoje rozhodnutia.  Školy takéhoto typu majú výborné výsledky. Priestor v nich si nájde i geniálne dieťa, ktoré si samé určí hranicu svojho poznania, je podporované a rozhodne nie je vtláčané do priemeru ako to býva v bežných školách. Rovnako sa uplatní i dieťa s nejakým zaostávaním ako plnohodnotné a zodpovedné, ktoré sa vzdeláva v rámci svojich individuálnych možností. Takáto sloboda je však veľmi náročná, prináša veľkú zodpovednosť za seba. Umožňuje poznať život v rôznych kombináciách. Už nič nemožno odbiť len tak jednoducho, ale zároveň umožňuje bohatší život. Preto som sa rozhodla pre humanistický smer psychoterapeutického výcviku, kde je hnacím motorom psychoterapeutický vzťah klienta a psychoterapeuta a dôvera v klienta. Vďaka tomu môžem s klientom vypracovávať individuálny program, ktorý je šitý priamo pre neho. S niektorými klientmi pracujem s obrazmi, predstavami a symbolmi. Niekto musí prejsť hlbokou analýzou svojho detstva. S iným klientom spracovávame jeho emócie cez telo tzv. „focusingom“,  teda zaostrovaním na svoje telesné pocity. Ďalší potrebuje pravidelnú relaxáciu alebo hypnotickú sugesciu. No sú klienti, pre ktorých sú akékoľvek techniky ohrozujúce a neprijateľné a vnímajú ich ako zbytočný zásah do dobrodružného putovania ich psychikou. Snažím sa intuitívne vnímať potreby klienta a rešpektovať ich. Sústavne sa vzdelávam, ale musím prijať i to, že psychoterapeutické schopnosti sú ako víno. Dozrievajú časom praxou a klinickou skúsenosťou a schopnosťou spracovania významných kríz. Počas psychoterapeutickej hodiny sa musím na sto percent sústrediť na klienta, čo je náročné, ale zvládnuteľné, pretože mám to šťastie, že vykonávam profesiu, ktorá ma baví.

Samozrejme, že žijem i súkromným životom a práve vďaka mojej spokojnosti v práci sa doteraz celkom úspešne s manželom snažíme vychovávať nášho šestnásťročného syna a dvanáťročnú dcéru. Alebo, žeby to bolo vzájomné?

 

psychológ dopravny psycholog. testy vodičov hypnóza psychologicka poradna. psychologička psychoterapeutka. psycholog psychoterapia deti psychológ dopravny psycholog. testy vodičov psychotesty vodicov. psychologička psychológ psychoterapeutka HYPNOZA. testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka psychoterapeut terapia. dopravna psychologia v bratislave. psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný psychológ. testy vodicov z povolania terapeut detský psychológ. psychology psychologicke vysetrenie vodicov. depresia poradna psychotesty vodičov ambulancia deti psychoterapia nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha. Psychické poruchy v je možné ličiť pomocou psychoterapie. klinicky psycholog dospelý človek klinika poradňa slovensko chudnutie. testy vodicov testyvodicov klinický psychológ a dopravný. testy vodičov z povolania testyvodicov psychoterapeut psychologia klinickypsycholog terapeut psychology depresia poradna ambulancia deti. testy vodicov psychika terapeutka klinika chudnutie dopravny psycholog psychotesty vodicov testyvodicov psychologicke vysetrenie vodicov testyvodicov

 

psychológ dopravny psycholog testy vodičov hypnóza psychoterapeutka, psychologička detská psychoterapia aj psychodiagnostika klinickypsycholog vysetrenie vodicov motorovych vozidiel terapeut. psychology depresia dopravný psychológ poradna ambulancia psycho psychoterapeutka deti nadvaha obezita psychika dopravná psychológia schizofrenia, Bratislava a Pezinok panicka porucha dospelí ľudia poradňa klinika detsky psychológ slovensko hypnoterapia chudnutie psychologicka aj psychoterapia zameraná na človeka. Potrebujem pomôcť depresia obezita mám depresiu neuróza nevrotické spravanie Ľudia ktorí potrebujú pomoc certifikát z dopravnej psychológie vykonávame psychotesty vodičov z povolania aj ADR a VRZ vodičak na všetky skupiny testy pre taxi a taxikárov. Psychologické testy IQ rodinná terapia zadržaný vodičák vyšetrenie šoferov nákladných vozidiel prepravujúcich aj nebezpečný náklad ľudia ktorí potrebujú psychologickú a psychiatrickú pomoc. psychiatricka nemocnica Philipa Pinela v Pezinku na západnom Slovensku psychologická pomoc testy vodičov autobusu a nákladných automobilov obezita IQ testy psychotesty šoférov z povolania všetkých skupín a b c d e a1 b1 c1 d1 vyšetrenie vodičov sanitiek a vodičov s právom prednostnej jazdy mestská polícia msp vodiči s majákom obezita psychiater vysetrenie na psychiatrii hysteria vysetrenie detí detský psychológ psychologická ambulancia Pezinok detská psychologička pomáha ďeťom Veľká psychiatria v Pezinku. Skupina na redukciu hmotnosti terapia detí a dospelých hypnóza vodiči nakladiaku autobus rodinná psychoterapia skupinové vyšetrenie vodičov párova terapia manželské problémy psychologická pomoc deťom hypnoterapia práca detského psychológa v nemocnici psychoterapeutka chudnutie s pomocou psychológa vyšetrenie v psychologickej ambulancii úspešné psychotesty psychologické vyšetrenie pri odobratom vodickom preukaze