psychológ, psychoterapeut a psychoterapia a testy vodičov. dopravná psychologia psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka terapia psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný a klinický psychológ , psychology psychologicke vysetrenie vodicov depresia poradna, ambulancia deti nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha . Dospelý človek slovensko chudnutie Bratislava Slovensko psychologia a ambulancia pre deti aj testy šoférov hypnóza vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov hypnoterapeutický výcvik psychoterapeutka zadržaný vodičák pokuta za psychotesty hypnoterapia mastná pokuta neminie vodičov psychoterapeutická skupina kurz asertivity psychologická ambulancia Pezinok mestská poliklinika psychoterapia zameraná na človeka psychoterapeutická skupina. klinická psychologička aj dopravná psychológia robia psycho testy.

Poruchy osobnosti

 

Poruchy osobnosti

 

Paranoidná

 

 • vzťahovačnosť a nedôverčivosť

 • zvýšená citlivosť na odmietnutie a neúspechy spojená s urážlivosťou

 • neschopnosť zmieriť sa so zraneniami a urážkami

 • tvrdohlavé trvanie na svojich právach bez ohľadu na objektívnosť

 • patologická a enormná žiarlivosť

 • sústavne posudzovanie druhých

 • konšpiratívne vysvetlenie skutočnosti

 • popudlivosť a iritabilita a nepriateľské nastavenie

 

Schizoidná

 

 • chladné emocionálne prejavy

 • neschopnosť integrovať sa do spoločnosti

 • ľahostajnosť voči prejavom okolia a to pozitívnym i negatívnym voči svojej osobe

 • minimálny záujem o sexuálne skúsenosti

 • fantazijný uzavretý svet

 • zameranosť v individuálnych činnostiach

 • neporozumenie spoločenským pravidlám a ich problematické dodržiavanie

 

Narcistická

 

 • pocit veľkej dôležitost a nadradenosti

 • prežívanie svojich úspechov ako niečo výnimočné vo fantázií dokonalosť a jedinečnosť

 • chválenie seba

 • potreba nadmerného obdivu

 • presvedčenie, že môže nadväzovať vzťahy len s výnimočnými osobami

 • arogantné správanie

 • neschopnosť vcítenia sa do druhého človeka

 • využívanie druhých vo svoj prospech

 

Disociálna

 

 • neschopnosť empatického cítenia

 • zvýšená a pretrvávajúca dráždivosť

 • sústavné klamanie a okamžité prispôsobovanie sa situáciám so zameraním výlučne na svoj prospech

 • sklon k obviňovaniu druhých

 • neuznávanie spoločenských noriem

 • nezodpovednosť

 

 

Emočne labilná

 

 • hašterivosť, impulzivita a konfliktné správanie

 • sklon k výbuchom intenzívnej zlosti

 • netrpezlivosť a neschopnosť plánovania do budúcnosti

 • problematické udržanie pozornosti v činnosti, ktorá nevedie k okamžitému úspechu

 • premenlivá a nevypočitateľná nálada

 • neistý sebaobraz vrátane sexuálnych preferencií

 

Histrióská

 

 • výrazná sugestibilita

 • povrchná a labilná afektivita

 • potreba byť za každú cenu v centre pozornosti

 • manipulatívne správanie na uspokojenie svojich požiadaviek

 • teatrálne správanie

 • dramatizácia

 • sústavne hranie nejakých rolí, čo vedie odklon od reality

 • nepozornosť k faktom a ich skreslovanie

 

Anankastická

 

 • nerozhodnosť

 • perfekcionizmus a detajlizmus

 • pedantéria a tvrdohlavosť

 • neželané myšlienky a impulzy, zapodievanie sa nimi

 • detajlné a nepružné fungovanie

 • nízka spontaneita

 • nekontrolovaná potreba upratovať a kontrolovať

 

Úzkostná

 

 • sústavné napätie

 • robenie si starostí

 • pocity menejcennosti

 • kritika a odmietanie prežívané ako veľké zranenie

 • potreba stálej akceptácie

 • bežné situácie prežívané ako potencionálne nebezpečné

 • obmedzovanie sa kvôli veľkej potrebe istoty

 

Závislá

 

 • podriaďovanie sa a vzdanie sa vlastnej zodpovednosti

 • samota je nepredstaviteľná, všetko urobí pre zamedzenie pocitu osamotenia

 • nepretržitý strach z opustenia

 • veľmi nízka sebaúcta a vlastná hodnota

 • problematické rozhodovanie sa aj v bežných situáciách

 • neschopnosť primerane zvládnuť rozchod

 

Spracované podľa DSM-IV, MKN-10

 

 

Popísané znaky rôznych porúch osobnosti si každý v rôznych kombináciách môže nájsť u seba. Pri poruchách osobnosti ide o relatívne trvalé črty, ktoré v značnej miere spôsobujú problémy, ktorými je daný človek výrazne ovplyvňovaný, obmedzovaný vo vzťahoch.

 

 

psychológ dopravny psycholog testy vodičov hypnóza psychoterapeutka, psychologička detská psychoterapia aj psychodiagnostika klinickypsycholog vysetrenie vodicov motorovych vozidiel terapeut. psychology depresia dopravný psychológ poradna ambulancia psycho psychoterapeutka deti nadvaha obezita psychika dopravná psychológia schizofrenia, Bratislava a Pezinok panicka porucha dospelí ľudia poradňa klinika detsky psychológ slovensko hypnoterapia chudnutie psychologicka aj psychoterapia zameraná na človeka. Potrebujem pomôcť depresia obezita mám depresiu neuróza nevrotické spravanie Ľudia ktorí potrebujú pomoc certifikát z dopravnej psychológie vykonávame psychotesty vodičov z povolania aj ADR a VRZ vodičak na všetky skupiny testy pre taxi a taxikárov. Psychologické testy IQ rodinná terapia zadržaný vodičák vyšetrenie šoferov nákladných vozidiel prepravujúcich aj nebezpečný náklad ľudia ktorí potrebujú psychologickú a psychiatrickú pomoc. psychiatricka nemocnica Philipa Pinela v Pezinku na západnom Slovensku psychologická pomoc testy vodičov autobusu a nákladných automobilov obezita IQ testy psychotesty šoférov z povolania všetkých skupín a b c d e a1 b1 c1 d1 vyšetrenie vodičov sanitiek a vodičov s právom prednostnej jazdy mestská polícia msp vodiči s majákom obezita psychiater vysetrenie na psychiatrii hysteria vysetrenie detí detský psychológ psychologická ambulancia Pezinok detská psychologička pomáha ďeťom Veľká psychiatria v Pezinku. Skupina na redukciu hmotnosti terapia detí a dospelých hypnóza vodiči nakladiaku autobus rodinná psychoterapia skupinové vyšetrenie vodičov párova terapia manželské problémy psychologická pomoc deťom hypnoterapia práca detského psychológa v nemocnici psychoterapeutka chudnutie s pomocou psychológa vyšetrenie v psychologickej ambulancii úspešné psychotesty psychologické vyšetrenie pri odobratom vodickom preukaze